Folosind magazinul online MercatorMedical24 aparţinând firmei Mercator Medical S.A. care se află la adresa http://www.mercatormedical24.eu/, Dvs. acceptaţi principiile Politicii de Confidenţialitate a site-ului.

Fiecare persoană care utilizează site-ul trebuie să respecte următoarele principii ale Politicii de Confidenţialitate.

 • Mercator Medical S.A. respectă în totalitate dreptul la confidenţialitate şi la protecţia datelor personale
 • Mercator Medical S.A. vă asigură că îşi va da toată silinţa pentru a garanta protecţia cuvenită a tuturor informaţiilor personale prezentate, astfel încât folosirea site-ului să fie cât mai sigură pentru Utilizatori.
 • Scopul site-ului este asigurarea accesului la o cantitate cât mai mare de informaţii cu o ingerinţă cît mai mică în domeniul vieţii private.
 • Mercator Medical S.A. nu furnizează, nu vinde şi nici nu distribuie în nici un fel datele personale ale utilizatorilor site-ului.
 • Orice transmitere de informaţii poate avea caracter excepţional şi poate avea loc numai cu acordul Utilizatorilor site-ului.
 • Fiecare utilizator al site-ului are dreptul la modificarea datelor sale sau eliminarea acestora din baza de date a site-ului.
 • Administratorul datelor personale ale Utilizatorilor site-ului este Mercator Medical S.A.,
  ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków.
 • Mercator Medical S.A. atrage atenţia Utilizatorilor Site-ului că aceştia sunt responsabili de păstrarea în secret a parametrilor care le dau acces la părţile personale ale Site-ului, în special a parolelor corespunzătoare, de exemplu a celor pentru depunerea comenzilor, iar oricare punere benevolă la dispoziţia publicului larg a datelor personale în reţeaua de internet are loc cu riscul asumat şi poate provoca folosirea acestor date în mod nedorit de către Utilizator.
 • Dacă nu sunteţi de acord cu Politica de Confidenţialitate a Site-ului nostru, atunci vă rugăm să nu vă înregistraţi în sistem şi să nu vă puneţi la dispoziţie datele personale.
 • În cazul folosirii anumitor produse ale site-ului Mercator Medical S.A. puteţi fi invitaţi să daţi nişte date personale, de exemplu prin intermediul formularelor. Datele înseamnă în majoritatea cazurilor numele, prenumele, adresa de e-mail. În anumite cazuri, de exemplu în cazul formularelor de comandă va fi necesar să se dea date mai amănunţite, indispensabile pentru realizarea unei anumite comenzi.
 • Utilizatorii site-ului Mercator Medical S.A. au garantat dreptul de alegere în privinţa accesului la informaţie. În fiecare situaţie în care nu veţi dori să transmiteţi anumite informaţii puteţi renunţa să luaţi parte la formele de activitate ale Site-ului nostru care vă cer să daţi respectivele informaţii.

Newsletter

 • Abonarea electronică a site-ul de informaţii gratuit vă cere să daţi în formularele corespunzătoare adresa de e-mail a D-voastră precum şi prenumele.
 • Ne păstrăm dreptul de a trimite informaţiile şi ştirile neanunţate, de exemplu noutăţi în domeniul produselor, informaţii pe tema preţurilor promoţionale, ofertelor speciale, comentarii, urări precum şi informaţii comerciale pentru persoanele a căror date vor fi obţinute din funcţionarea site-ului.
 • Trimiterea informaţiilor este filtrată, pentru ca D-voastră să nu primiţi informaţii care nu vă interesează. Informaţiile trimise au un volum limitat.
 • În anumite zone ale site-ului pot fi folosite cookies, adică documente cu text trimise către computerul Utilizatorului, care îl identifică într-un mod necesar pentru simplificarea sau anularea unei anumite operaţiuni, de exemplu identificarea persoanelor care se întorc la site şi care îşi dau numele şi prenumele în formularul de comandă. Cookies nu sunt dăunătoare pentru computerul Utilizatorului şi pentru datele acestuia. Aceste cookies vot funcina dacă vor fi acceptate de către motorul de căutare şi nu vor fi anulate de pe disc.

Date personale făcute publice

 • Datele personale transmise la trimiterea opiniei referitoare la site sunt accesibile pentru toţi care vizitează paginile site-ulului care conţin respectivele date. În mod practic nu există nici o posibilitate de a-i proteja pe Utilizatori împotriva persoanelor private sau firmelor care folosesc aceste date pentru a Vă trimite informaţii neprecizate. Aceste date nu intră sub incidenţa Politicii de Confidenţialitate.

Parteneri

 • Politica de confidenţialitate nu se referă la site-urile şi firmele ale căror date de contact sunt prezentate în paginile site-urilor.

Responsabilitate

 • Textele şi opiniile conţinute în site-ul Mercator Medical S.A. sunt conforme cu punctul de vedere, cu informaţiile deţinute şi cu politicile firmei.
 • Ne străduim foarte mult ca Partenerii noştri care îşi publică pe site-ul nostru textele şi materialele publicitare să fie credibili. Nu răspundem însă pentru faptele acestora.
 • Adresa şi detaliile referitoare la oferta fiecărui client care îşi face reclamă pot fi considerate ca fiind sigure doar în momentul publicării ofertei.
 • Mercator Medical S.A. nu poartă nici o răspundere, mai ales civilă, penală sau administrativă, pentru folosirea de către Utilizator a Site-ului într-un mod contrar cu hotărârile documentului de faţă.
 • Mercator Medical S.A. îşi rezervă dreptul de a efectua schimbări şi modificări unilaterale ale prezentului document. Folosirea Site-ului de către utilizator după introducerea modificărilor va însemna în mod automat acceptarea acestora. În cazul oricăror întrebări sau îndoieli vă rugăm să ne contactaţi: bok@mercatormedical24.eu

Mercator Medical S.A


Coşul este gol
Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, tel./fax (012) 66 55 400, e-mail medical@mercatormedical.eu
Copyright 2001 - 2013 Mercator Medical S.A.