Informacja w sprawie stawki podatku VAT na

wyroby oferowane przez Mercator Medical S.A. w Krakowie

W związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT, dokonaną Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej podwyższającą stawki odpowiednio do 23% i 8%, oraz ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca m.in. obowiązek stosowania PKWiU 2008 dla potrzeb podatku VAT, uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2011 r. wyroby oferowane przez Mercator Medical S.A. objęte są następującymi stawkami podatku VAT:

1) Rękawice chirurgiczne (jałowe).

Stosownie do treści załącznika nr 3 poz. 91 wyżej wymienionej ustawy, rękawice chirurgiczne (symbol PKWiU 22.19.60.0) objęte są 8% stawką podatku VAT.

2) Rękawice diagnostyczne.

Stosownie do treści załącznika nr 3 poz. 105 wyżej wymienionej ustawy, rękawice diagnostyczne (bez względu na symbol PKWiU) jako wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, objęte są 8% stawką podatku VAT.

3) Rękawice gospodarcze (symbol PKWiU 22.19.60.0) stawka podatku VAT 23%

4) Materiały opatrunkowe.

Stosownie do treści załącznika nr 3 poz. 105 wyżej wymienionej ustawy, materiały opatrunkowe (bez względu na symbol PKWiU) jako wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, objęte są 8% stawką podatku VAT.

5) Wyroby włókninowe jednorazowego użytku (wg załącznika).

Stosownie do treści załącznika nr 3 poz. 105 wyżej wymienionej ustawy, wyroby włókninowe jednorazowego użytku (wg załącznika, bez względu na symbol PKWiU) jako wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika, objęte są 8% stawką podatku VAT.

Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne (lateksowe, winylowe, nitrylowe) a także materiały opatrunkowe oraz odzież włókninowa jednorazowego użytku, oferowane przez Mercator Medical S.A. posiadają znak CE czyli spełniają wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych oraz normy zharmonizowane dla odpowiednich grup wyrobów, a co za tym idzie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dzięki spełnieniu powyższych wytycznych formalno-prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wymienione wyżej produkty mogą znajdować się w obrocie handlowym na terenie naszego kraju oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej jako wyroby medyczne.

Kraków, dnia 16 grudnia 2010 r.

Dyrektor Sprzedaży

Artur Rutkowski

Koszyk jest pusty
Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków, tel./fax (012) 66 55 400, e-mail: medical@mercatormedical.eu
 • Wykonanie: INVENTOR Multimedia
Copyright 2001 - 2013 Mercator Medical S.A.